Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Status prawny

 

1.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzie jest szkołą publiczną działającą w oparciu o obowiązujące akty  prawne w szczególności:

  • Ustawę z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2022 r. poz. 2230 ze zm.);
  • Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U z 2021 r. poz.1082 ze zm.);
  • Ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.)
  • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw
  • Aktów prawnych organu prowadzącego i organu nadzorującego
  • Statutu Szkoły
  • Zarządzeń Dyrektora Szkoły i regulaminów wewnętrznych

 2. Organem prowadzącym jest Wójt Gminy Turawa.

 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Opolski Kurator Oświaty w Opolu.