Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestry, ewidencje, archiwa

REJESTRY

 • Rejestr druków ścisłego zarachowania
 • Książki inwentarzowe
 • Rejestr  księgozbioru
 • Rejestr dochodów i wydatków finansowych - GZEAS Turawa
 • Książka  kontroli
 • Rejestr badań okresowych i kontrolnych - GZEAS - Turawa
 • Rejestr badań  do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • Rejestr wypadków dzieci
 • Rejestr szkoleń w zakresie BHP
 • Rejestr wypadków w pracy

EWIDENCJE

 • Ewidencja urlopów wypoczynkowych i innych - GZEAS Turawa
 • Ewidencja godzin nadliczbowych i zastępstw nauczycieli 
 • Ewidencja czasu pracy i list obecności
 • Ewidencja zwolnień chorobowych - GZEAS Turawa
 • Ewidencja środków trwałych
 • Ewidencja środków czystości
 • Ewidencja znaczków pocztowych
 • Ewidencja dziennych raportów żywieniowych

Ewidencja dowodów księgowych wg rodzaju - dokumentację prowadzi GZEAS w Turawie

 • listy płac
 • wyciągi bankowe
 • rejestry faktur i rachunków
 • sprawozdania i meldunki
 • dokumenty dot. ZUS
 • dokumenty dot. Urzędu Skarbowego
 • wewnętrzne dokumenty np. polecenia księgowania
 • wezwania do zapłaty

Archiwa:

 • akta osobowe
 • dokumentacja pedagogiczna

Szkoła posiada zakładowe archiwum.

Dokumenty znajdujące się w nim są zarchiwizowane zgodnie z kategorią archiwalną znajdującą się w rzeczowym wykazie akt.